Fight Club Meppel

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Fight Club Meppel persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt die we ontvangen van gebruikers ("u" of "uw") van onze diensten. We hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met toepasselijke privacywetten en -regels. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw gegevens verwerken.

Informatie die we verzamelen

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen wanneer u zich registreert voor onze diensten of wanneer u op andere manieren met ons communiceert. Deze informatie kan uw naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, betalingsgegevens en andere informatie bevatten die u vrijwillig verstrekt.

Daarnaast kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, taalvoorkeuren, verwijzende website en andere gegevens die worden gegenereerd door uw interactie met onze diensten.

Gebruik van verzamelde informatie

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

  • Om onze diensten aan u te leveren en te beheren.
  • Om uw betalingen te verwerken en eventuele bestellingen uit te voeren.
  • Om met u te communiceren en te reageren op uw verzoeken, vragen of opmerkingen.
  • Om u informatie te sturen over onze diensten, promoties of andere updates waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.
  • Om de veiligheid en beveiliging van onze diensten te waarborgen.
  • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Delen van informatie

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden in de volgende gevallen:

  • Met uw toestemming.
  • Met serviceproviders en zakelijke partners die namens ons diensten verlenen, zoals betalingsverwerkers, hostingproviders en analysetools.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gerechtelijke bevelen of andere wettelijke procedures.
  • Om de rechten, eigendommen of veiligheid van Fight Club Meppel, onze gebruikers of anderen te beschermen.

Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die worden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Gegevensbeveiliging

We nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We streven ernaar om uw gegevens te beveiligen, maar we kunnen geen absolute garanties bieden voor de beveiliging van informatie tijdens verzending via het internet of opslag op systemen van derden.